• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích công việc

  Chương 2: Phân tích công việc thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày về lợi ích của việc phân tích công việc, ứng dụng của bản phân tích công việc, các yếu tố trong phân tích công việc, hành vi con người, phương pháp thu thập dữ liệu, đặc điểm của một bản mô tả công việc tốt.

   39 p ulsa 04/08/2015 60 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực trình bày về bản chất của quản trị nguồn nhân lực, hành chính nhân sự với quản lý phát triển nguồn nhân lực, mô hình quản lý nhân lực của cán bộ quản lý trực tiếp, các hoạt động trong quản trị nguồn nhân lực. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn...

   20 p ulsa 04/08/2015 50 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Tuyển dụng và lựa chọn

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Tuyển dụng và lựa chọn

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 4: Tuyển dụng và lựa chọn trình bày về vai trò của tuyển dụng trong tổng thể hoạt động nhân sự của tổ chức, quy trình tuyển dụng, các nguồn tuyển dụng và ưu nhược điểm của nó, tìm kiếm và lựa chọn các nguồn tuyển dụng, các yêu cầu cần thiết cho một ứng viên.

   47 p ulsa 04/08/2015 72 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đào tạo và phát triển

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đào tạo và phát triển

  Chương 6: Đào tạo và phát triển thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày nội dung về tại sao cần đào tạo và phát triển, các bước của đào tạo và phát triển, các phương pháp đào tạo và phát triển, đánh giá đào tạo và phát triển. Mời các bạn tham khảo.

   40 p ulsa 04/08/2015 53 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Định hướng và sắp xếp công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Định hướng và sắp xếp công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 5: Định hướng và sắp xếp công việc trình bày về mục đích của việc định hướng, các loại quy tắc ứng xử, mô hình xã hội hóa, những khó khăn của việc định hướng, nội dung chương trình định hướng. Mời các sinh viên và các giảng viên tham khảo để công việc giảng dạy và học tập được thuận lợi.

   20 p ulsa 04/08/2015 47 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Đánh giá thực hiện công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Đánh giá thực hiện công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 7: Đánh giá thực hiện công việc trình bày về các yêu cầu đối với một hoạt động đánh giá, thiết lập quy trình đánh giá, các vấn đề thường nảy sinh khi đánh giá, lợi ích của đánh giá. Tham khảo tài liệu để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

   37 p ulsa 04/08/2015 66 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Thù lao lao động

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Thù lao lao động

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 8: Thù lao lao động trình bày về mục tiêu của quản lý thù lao, các thành phần của thù lao lao động, các thành tố của thù lao, các giai đoạn chính của quản lý tiền lương, các nguồn số liệu lương.

   29 p ulsa 04/08/2015 68 1

 • Ebook Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003: Phần 1 – NXB Tư pháp

  Ebook Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003: Phần 1 – NXB Tư pháp

  Phần 1 của cuốn sách “Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003” trình bày nội dung phần 1 - Khái quát những điểm mới của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p ulsa 28/07/2015 15 0

 • Ebook Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003: Phần 2 – NXB Tư pháp

  Ebook Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003: Phần 2 – NXB Tư pháp

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách “Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003” trình bày các nội dung của phần 2 – Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Phần 3 – Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2003....

   96 p ulsa 28/07/2015 21 0

 • Ebook Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo: Phần 1 - Hòa Nhân

  Ebook Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo: Phần 1 - Hòa Nhân

  Thuật lãnh đạo sẽ giúp bạn có được tố chất của một người lãnh đạo giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo "Ebook Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo: Phần 1" sau đây. Phần 1 của cuốn sách gồm có 8 chương trình bày các nội dung cơ bản sau: Mục tiêu (có mục tiêu mới có phương hướng và động lực); hành động (có mục tiêu đúng phải hành...

   150 p ulsa 28/07/2015 22 0

 • Ebook Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo: Phần 2 - Hòa Nhân

  Ebook Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo: Phần 2 - Hòa Nhân

  Mời các bạn tham khảo tiếp phân 2 của cuốn sách Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo, bạn sẽ thấy, với bất kỳ một nhà lãnh đạo kiệt xuất nào trên thế giới cũng từng phải đối mặt với những thách thức của thời gian, từng phải ra những nước cờ quyết định trước khi giành được chiến thắng cuối cùng. Lãnh đạo không nhất thiết phải là...

   160 p ulsa 28/07/2015 20 0

 • Giáo trình Luật Chứng khoán: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Tuyến (chủ biên)

  Giáo trình Luật Chứng khoán: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Tuyến (chủ biên)

  Giáo trình Luật Chứng khoán: Phần 1 giới thiệu tới các bạn về nhập môn Luật Chứng khoán; địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; pháp luật về phát hành chứng khoán. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng và những ngành có liên quan.

   80 p ulsa 28/07/2015 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số